School fees / Skoolgelde

School fees for 2024:

R27 750 per jaar per leerder
(R2 523.00 per month for 11 months)

Bank details

Hoërskool Hartbeespoort
ABSA Hartbeespoort
Takkode: 632005
Rekeningnommer:
640 390 530

Table for possible payment of school fees for 2024:

Choice A B C
How In full In full 11x monthly
Who qualifies All All All
When After 28 Feb Before/on 28 Feb Before/on last days of Jan-Nov
Discount   R1000 per learner  
1 Child R27 750 R26 750 R2 523
2 Children R55 500 R53 500 R5 046
3 Children R83 250 R80 252 R7 569
Dit is u eie verantwoordelikheid om met u bank te reël indien u verkies om per debietorder te betaal.
It is your own responsibility to arrange with your bank if you wish to pay by debit order.
Verlore handboeke / lost text books:

Graad/Grade 8-9: R250
Graad/Grade 10-12: R320

Application for the exemption of school fees:

  • BANKSTATE BEIDE OUERS, LAASTE 3 MAANDE (INDIEN OUERS GESKEI, DIE BANKSTATE VAN OUER VERANTWOORDELIK VIR DIE BETALING VAN DIE SKOOLFONDS)
  • BETAALSTROKIES BEIDE OUERS (INDIEN OUERS GESKEI, DIE BETAALSTROKIE VAN DIE OUER VERANTWOORDELIK VIR DIE BETALING VAN DIE SKOOLFONDS)
  • BEWYSE VAN ALLE INKOMSTE EN UITGAWES
  • INDIEN KIND WETTIGLIK DEUR HOF AAN VOOG TOEGEKEN IS, DIE HOFBEVEL WAT DIT BEWYS
  • INDIEN DIE KIND BLY BY N “VOOG” MAAR NIE WETTIGLIK DAAR GEPLAAS IS NIE MOET DIE PERSOON NORMAAL AANSOEK DOEN MET BANKSTATE EN ALLE ANDER DOKUMENTE AANHEG SOOS VERSOEK
  • DIE VORM MOET BEEIDIG WEES DEUR ‘N KOMMISARIS VAN EDE SOOS BV POLISIE
  • INDIEN OUER/S WERKLOOS IS, ‘N BEEIDIGDE VERKLARING MOET SAAM MET DIE BEURSAANSOEK INGEDIEN WORD
  • NB: DIE AANSOEKE MOET VOOR OF OP 31 JANUARIE INGEDIEN WEES BY MEV LOURENS (FINANSIES)

Mev Lourens
Departement Finansies
H/S HARTIES
Kontak nr: 012 2531017/8

APPLICATION FOR THE RELIEF OF SCHOOL FEES