School fees2019-10-02T10:11:03+02:00

School fees / Skoolgelde

Table for possible payment of school fees for 2019:

Choice A B C
How In full In full 11x monthly
Who qualifies All All All
When After 28 Feb Before/on 28 Feb Before/on last days of Jan-Nov
Discount R1000 per learner
1 Child R19 980 R18 980 R1 817
2 Children R39 960 R37 960 R3 633
3 Children R59 940 R56 940 R5 449

Table for possible payment of school fees for 2020:

Choice A B C
How In full In full 11x monthly
Who qualifies All All All
When After 28 Feb Before/on 28 Feb Before/on last days of Jan-Nov
Discount R1000 per learner
1 Child R21 780 R20 780 R1 980
2 Children R43 560 R41 560 R3 960
3 Children R65 340 R62 340 R5 940
Dit is u eie verantwoordelikheid om met u bank te reël indien u verkies om per debietorder te betaal.
It is your own responsibility to arrange with your bank if you wish to pay by debit order.

Application for the exemption of school fees:

  • BANKSTATE BEIDE OUERS, LAASTE 3 MAANDE (INDIEN OUERS GESKEI, DIE BANKSTATE VAN OUER VERANTWOORDELIK VIR DIE BETALING VAN DIE SKOOLFONDS)
  • BETAALSTROKIES BEIDE OUERS (INDIEN OUERS GESKEI, DIE BETAALSTROKIE VAN DIE OUER VERANTWOORDELIK VIR DIE BETALING VAN DIE SKOOLFONDS)
  • BEWYSE VAN ALLE INKOMSTE EN UITGAWES
  • INDIEN KIND WETTIGLIK DEUR HOF AAN VOOG TOEGEKEN IS, DIE HOFBEVEL WAT DIT BEWYS
  • INDIEN DIE KIND BLY BY N “VOOG” MAAR NIE WETTIGLIK DAAR GEPLAAS IS NIE MOET DIE PERSOON NORMAAL AANSOEK DOEN MET BANKSTATE EN ALLE ANDER DOKUMENTE AANHEG SOOS VERSOEK
  • DIE VORM MOET BEEIDIG WEES DEUR ‘N KOMMISARIS VAN EDE SOOS BV POLISIE
  • INDIEN OUER/S WERKLOOS IS, ‘N BEEIDIGDE VERKLARING MOET SAAM MET DIE BEURSAANSOEK INGEDIEN WORD
  • NB: DIE AANSOEKE MOET VOOR OF OP 31 JANUARIE INGEDIEN WEES BY MEV LOURENS (FINANSIES)

Mev Lourens
Departement Finansies
H/S HARTIES
Kontak nr: 012 2531017/8

APPLICATION FOR EXEMPTION OF SCHOOL FEES

Verlore handboeke / lost text books:

Graad/Grade 8-9: R220

Graad/Grade 10-12: R300