CULTURE2018-03-06T16:35:40+02:00

Culture / Kultuur

Sonder kultuur is ons identiteitsloos!

  • Afrikaans redenaars en debat/English debate and public speaking
  • Revue, Toneel/Drama
  • Kultuurweek:  musiek, sang, drama, dans /Culture week:  music, singing, drama, dance
  • Voortrekkers
  • Young Designers
  • Drama produksies/Drama productions
  • Kunstefeeste/Art festivals
  • Koor/Choir
  • Sosiale interaksie soos lentebal /Social interaction such as spring ball
  • Interact

Culture news / Kultuurnuus

Photo club

The weekly photograph competition is in full swing! Every week the photo club learners receive a topic to photograph.The photographers

Load More Posts