School anthem / Skoollied

Hoog teen Magalies se berg gebou
leun ons skool teen die bloutes aan
Rotsvaste vesting van kennis en trou
vir geslagte wat kom en gaan

Refrein

Aan ons self en ons skool getrou
Met die woord van God in die hand
Sal ons werk en stry, sal ons werk en bou
Aan ‘n toekoms in hierdie mooi land
Sal ons werk en stry, sal ons werk en bou
Aan ‘n toekoms in hierdie mooi land
Versorg en besiel, deur ons skool gelei
sal ons vas op ons koers kan bly
sal ons vas op ons koers kan bly

Hoog die ideaal waarna elkeen mik
Gedra deur ‘n drang so sterk!
Vas in die wil van die Here beskik
Is oorwinning vir elkeen wat werk.

Refrein

Aan ons self en ons skool getrou
Met die woord van God in die hand
Sal ons werk en stry, sal ons werk en bou
Aan ‘n toekoms in hierdie mooi land
Sal ons werk en stry, sal ons werk en bou
Aan ‘n toekoms in hierdie mooi land
Versorg en besiel, deur ons skool gelei
sal ons vas op ons koers kan bly
sal ons vas op ons koers kan bly

High against the slopes of Magaliesberg,
stands our school edged against the blue
Steadfast this bastion of wisdom and truth
for generations who come and go

Refrain

To this school and ourselves we’re true
with the aid of God’s scripture and love
We will work and strive, we will work and build
For a future in this our land.
We will work and strive, we will work and build
For a future in this our land.
Inspired and nurtured by our school
we will answer to future’s call
we will answer to future’s call

High aspirations we all aim for
We’re pushed by a force so strong
Sure in the plan of our Lord and God,
There is victory for all who work

Refrain

To this school and ourselves we’re true
with the aid of God’s scripture and love
We will work and strive, we will work and build
For a future in this our land.
We will work and strive, we will work and build
For a future in this our land.
Inspired and nurtured by our school
we will answer to future’s call
we will answer to future’s call