Staff / Personeel

Mr L.P. Bester
Waarnemende Hoof

Mr P. Slabbert
Adjunkhoof en Afrikaans

Mr R. van Staden
Deputy Principal and Mathematical Literacy

Me. M. Hurter
Mathematics

Mev. J. van den Berg
Rekeningkunde en Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Mev. A. Eveleigh
Economic and Management Sciences

Me. E. Botha
Life Orientation

Mev. C. Barnard
Tegnologie en Natuurwetenskappe

Mnr. W. Delport
Besigheidstudies, EBW en Tegnologie

Mnr H. de Vos
Wiskundige Geletterdheid

Mev. R. Vorster
Kuns en Kultuur (Musiek) en Afrikaans

Mev. R. Liebenberg
Physical Sciences

Mev. A. Fourie
ADMIN

Mev. E. Slabbert
Afrikaans

Me. L. Philo
Afrikaans

Mnr. W. Fullard
Besigheidstudies en Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe

Mev L. van Heerden
Mathematics and Technology

Me D. Erasmus
Life Orientation, Mathematics. Mathematical Literacy, Music

Mev. C. Lourens
Admin

Mev. A. Meyer
Lewenswetenskap en Natuurwetenskappe

Mev L. Willemse
English

Mev M. Delport
Visuele Kuns en Lewensoriëntering

Mnr F. Spies
Ingenieursgrafika en -Ontwerp

Mev K. van Staden
Consumer Studies

Mnr M. van Schalkwyk
Mathematics and Technology

Me A. Booysen
Afrikaans

Mrs C. Lucy
English

Mnr L. Roodt
Geskiedenis

Me L. de Beer
Natural Sciences and Life Sciences

Me H. du Plessis
Life Sciences

Mr N. Hattingh
Business Studies and Tourism

Mrs J. van den Berg
Computer Applications Technology

Me. D. Ndlaze
English

Me D. Fourie
Admin

Me LM Serfontein
Afrikaans, Arts and Culture (Art) and Life Orientation

Me C. Dellemyn
Afrikaans en Rekenaartoepassingstegnologie

Me K. Pienaar
Geografie, Sosiale Wetenskappe

Me S. Steinmann
Afrikaans

Ms C. Ebersöhn
Rekeningkunde en EBW

Mnr P. Hattingh
Bemarking

Me T. Coetzer
Sport

Mnr. M. Saaiman
English

Me. L. Leeuwner

Me. B. Botha

Me. D. Kleinhans
Mathematics