Staff / Personeel

Mr H. le Roux (Principal)

Mr L.P. Bester (Deputy Principal)

Mr P. Slabbert (Deputy Principal)

Mr R. van Staden (Deputy Principal)

Me. M. Hurter

Mev. J. van den Berg

Mrs. S. Blom

Mev. A. Eveleigh

Mev. G. van der Merwe

Me. E. Botha

Mev. C. Barnard

Mnr. W. Delport

Mnr H. de Vos

Mev. R. Vorster

Mev. R. Jankowitz

Mev. R. Liebenberg

Mnr I. Jankowitz

Mev. H. Swart

Mev. A. Fourie

Mev. E. Slabbert

Me. L. Philo

Mev K. van Staden

Mev L. Jansen van Vuuren

Mnr. W. Fullard

Mev. R. Barnardo

Mev L. van Heerden

Mnr. M. van Rooyen

Mev. C. Lourens

Mev. A. Meyer

Mev. M. Smit

Mev L. Killian

Mev L. Willemse

Mev M. Delport

Mnr F. Spies

Mnr M. van Schalkwyk

Me A. Booysen

Mrs C. Lucy

Me A. Dreyer

Me A. Grobler

Me A. Haywood

Me D. Ollewagen

Mnr L. Roodt

Me L. de Beer

Me H. du Plessis

Me J. Fullard

Mr N. Hattingh

Mrs J. van den Berg

Me D. Fourie

Me S. Pretorius

Me LM Serfontein

Me JL de Swardt

Me R. Strydom

Me C. Dellemyn

Departmental Heads / Vakhoofde

Graadhoofde
Grade Tutors

Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid (Mathematics):
Me. M. Hurter

Tale (Languages):
Me. E. Slabbert

Geesteswetenskappe
(Social Sciences):
Mr. M.L. van Rooyen

Economic and Management Sciences:
Mrs. A.E. Eveleigh

Lewensoriëntering:
Me. E. Botha

Learner Support:
Mrs. R. Jankowitz

Fisiese & Natuurwetenskappe:
Me. M. Hurter

Computer Subjects:
Mrs. M. Smit

Grade / Graad 8:
Me. E. Botha

Grade / Graad 9:
Me. J.M. van den Berg

Grade / Graad 10:
Me. A. Dreyer

Grade / Graad 11:
Me. E. Slabbert

Grade / Graad 12:
Me. A. Meyer

Ons beleid is om die onderwyser maksimaal in die klas te benut.

  • Professioneel: 48 waarvan 12 en 1 halfdagpos deur die beheerliggaam vergoed word  (1 x Hoof, 3 x Adjunkhoofde, 4 x Departementshoofde, 7 x Vakhoofde en 35 onderwysers)
  • Non-professional: 32 Assistants of which 26 are paid by the SGB (7 x Admin. assistants,1 x SGB Manager, 2 Care takers,  8 x General assistants and 4 x Hostel assistants, 2 Chefs and 2 x Matrons)