SLIC

We have a group at school called “SLIC – Spread the Light Ignited by Christ” who have fundraising events. The proceeds of these events then go to other schools in our community to help them buy equipment necessary to function better as a school.

Organiseerder: R. Barnardo

Hulp:  Ds. J. De Wet; Pas. K. Windt; W. Fullard; N. Hattingh, R. Jankowitz; R. van Staden

SLIC se weeklikse program:
Dindagoggende  –  06:30 Bid saam (almal welkom)  –  voor die parkeerterrein in die skoolgronde
Woensdagaande  –  18:30  SLIC Praise en Worship sessies – by die swembadlosie
Donderdae 1ste pouse  –  Kuier om die Woord in Mnr R van Staden se klas
Vrydag oggende  –  7:00  Ouers bid saam vir die skool  –  by die pawiljoen op die A rugbyveld.

SLIC’s weekly program:
Tuesdays mornings – 06:30 Pray together (all welcome) – in front of the parking lot in the school grounds
Wednesdays – 6:30 pm SLIC Praise and Worship sessions – at the pool lodge
Thursdays 1st break – Visit the Word in Mr R van Staden’s class
Friday mornings – 7:00 Parents pray for school – at the pavilion on the A rugby field.

OPEN / DOWNLOAD