CULTURE2021-03-18T12:40:59+02:00

Culture / Kultuur

Sonder kultuur is ons identiteitsloos!

  • Afrikaans redenaars en debat/English debate and public speaking
  • Revue, Toneel/Drama
  • Kultuurweek:  musiek, sang, drama, dans /Culture week:  music, singing, drama, dance
  • Voortrekkers
  • Young Designers
  • Drama produksies/Drama productions
  • Kunstefeeste/Art festivals
  • Koor/Choir
  • Sosiale interaksie soos lentebal /Social interaction such as spring ball
  • Interact

Organiseerder:
A. Haywood

Afrigters:
J. Fullard; R Vorster

Paul Kruger (Musiekverwerking en draaiboek)

Hulp: C. Barnard (klere)

PUBLIC SPEAKING:

C. Lucey & A. Booysen

REDENAARS:

A. Haywood & L. Philo

DEBAT:

S. Janse van Rensburg (ouer)

SKOOLKOERANT
NEWSPAPER:

J. Fullard & A. Booysen

PRETDAG:

R. van Staden & L. Van Heerden

Hulp: Diensraad

INTERACT:

C. Lucey

KOOR:

R. Vorster, D. Ollewagen & J. Fullard

PHOTOGRAPHY:
L. Philo & learners

H-FACTOR:

H. du Plessis

YOUNG DESIGNERS:

H. du Plessis en Graad 10 voogde

 

VALENTINE’S BALL:

Graad 9 voogde

 

 

LENTE SOKKIE:

Graad 8 voogde

 

Culture news / Kultuurnuus