Staff 2018-03-07T09:34:45+00:00

Staff / Personeel

Mr H. le Roux (Principal)

Mr L.P. Bester (Deputy Principal)

Mr R. van Staden (Deputy Principal)

Mr P. Slabbert (Deputy Principal)

Mev. J. van den Berg

Mrs. S. Blom

Mr B. Nkolobe

Mev. A. Eveleigh

Mev. L. Möller

Mev. M. Engelbrecht

Me. E. Botha

Mev. A. Potgieter

Miss A. Lemley

Mev. C. Barnard

Mnr. W. Delport

Mev. A. Dreyer

Mev. E. Bouwer

Mev. R. Vorster

Mev. R. Jankowitz

Mev. V. Engelbrecht

Mev. R. Liebenberg

Mev. B. Botha

Mev. H. Swart

Mev. A. Fourie

Mev. J. Small

Mev. M. de Jager

Mev. E. Slabbert

Me. L. Prozesky

Mrs C. Engelbrecht

Me. M. Janse van Rensburg

Mnr. W. Fullard

Mev. R. Barnardo

Mev. M. Bouwer

Me. M. Hurter

Mev. C. Lourens

Mev. C. Müller

Mev. A. Meyer

Mnr. M. van Rooyen

Mev. M. Smit

Mev L. Killian

Mnr. L. Roodt

Mej. A. Cole

Departementshoofde
Departmental Heads

Vakhoofde
Subject Heads

Graadhoofde
Grade Tutors

Natuur-en Lewenswetenskappe:
Mev. Vidi Engelbrecht

Administration and Statistics:
Mrs. M. Hurter

Afrikaans:
Mev. E. Slabbert

Geography/Human and Social Sciences:
Mr. M.L. van Rooyen

Mathematics:
Mrs. M.M. Bouwer

Economic and Management Sciences:
Mrs. A.E.E. Eveleigh

Lewensoriëntering:
Mev. A Fourie

Learner Support:
Mrs. R. Jankowitz

English:
Miss. A. Lemley

Visual Arts and Practical Subjects:
Mrs. L. Moller

Fisiese-en Natuurwetenskappe:
Mrs. C. Müller

Computer Application Technology / IT:
Mrs. M. Smit

Grade 8:
Mrs. E. Slabbert

Grade 9:
Mrs. E. Bouwer

Grade 10:
Mrs. Vidi Engelbrecht

Grade 11:
Mrs. L. Möller

Grade 12:
Mev. A. Fourie

Ons beleid is om die onderwyser maksimaal in die klas te benut.

  • Professioneel: 48 waarvan 12 en 1 halfdagpos deur die beheerliggaam vergoed word  (1 x Hoof, 3 x Adjunkhoofde, 4 x Departementshoofde, 7 x Vakhoofde en 35 onderwysers)
  • Non-professional: 32 Assistants of which 26 are paid by the SGB (7 x Admin. assistants,1 x SGB Manager, 2 Care takers,  8 x General assistants and 4 x Hostel assistants, 2 Chefs and 2 x Matrons)